Cwrs E-Ddysgu CompTIA Network+ N10-007 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae ardystiad CompTIA Network+ yn gymhwyster fendwr niwtral, a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer gweithwyr TG proffesiynol sy'n arbenigo mewn offer a thechnolegau rhwydweithio. Mae'r cwrs Network+ yn dilysu'ch arbenigedd i ddylunio a gweithredu rhwydweithiau swyddogaethol, sut y gallwch chi ffurfweddu, rheoli a chynnal dyfeisiau rhwydwaith yn seiliedig ar dechnolegau rhwydweithio uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw weithiwr proffesiynol TG sy'n edrych i arbenigo mewn rhwydweithio ac agor llwybr newydd o'u gyrfa mewn rhwydweithio neu gymorth TG.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs CompTIA Network+ swyddogol yn cwmpasu'r canlynol:

  • Cysyniadau Rhwydweithio
  • Seilwaith
  • Gweithrediadau Rhwydwaith
  • Diogelwch Rhwydwaith
  • Datrys Problemau gyda Rhwydweithiau ac Offer Rhwydwaith

Bydd yna hefyd arholiadau CompTIA Network+.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cymhwyster yn rhoi'r dilysiad a'r gydnabyddiaeth yr ydych chi a'ch sgiliau yn ei haeddu wrth i chi geisio dilyn gyrfa yn y diwydiant cyffrous hwn sy'n tyfu.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu CompTIA Network+ N10-007 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad?

MPLA0057AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau