Cwrs E-ddysgu Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs ar-lein Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+) yn ardystiad fendwr-niwtral a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n defnyddio dadansoddeg ymddygiadol i wella cyflwr cyffredinol diogelwch TG trwy atal, canfod a brwydro yn erbyn bygythiadau seiberddiogelwch. CySA+ yw'r ardystiad mwyaf diweddar i ddadansoddwyr diogelwch sy'n cwmpasu bygythiadau datblygedig yn yr oes ddigidol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... rydych chi'n weithiwr proffesiynol TG neu seiberddiogelwch ac eisiau adeiladu eich portffolio a'ch set sgiliau.

Cynnwys y cwrs

 • Asesu Risg Diogelwch Gwybodaeth
 • Dadansoddi'r Dirwedd Fygythiadau
 • Dadansoddi Bygythiadau Rhagchwilio i Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Ymosodiadau ar Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Technegau Ôl-Ymosodiad
 • Rheoli Gwendidau yn y Sefydliad
 • Gweithredu Profion Hacio i Werthuso Diogelwch
 • Casglu Gwybodaeth am Seiberddiogelwch
 • Dadansoddi Data Cofnod
 • Gwneud Dadansoddiad Asedau Gweithredol a Rhwydwaith
 • Ymateb i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Ymchwilio i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Mynd i'r afael â Materion Pensaernïaeth Diogelwch
 • Atodiad A: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ymatebydd Seiberddiogelwch Cyntaf (Arholiad CFR-210)
 • Atodiad B: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ddadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA® (Arholiad CS0-001)
 • Atodiad C: Adnoddau Diogelwch
 • Atodiad D: Diogelwch Gweithredol Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau

Bydd yna Arholiad CompTIA CySA+.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r CompTIA CySA+ yn gwrs lefel ganolradd a fydd yn adeiladu ar y wybodaeth rydych chi'n ei dysgu yn yr ardystiadau sgiliau craidd. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol TG neu seiberddiogelwch ac eisiau adeiladu eich portffolio a'ch set sgiliau, yna mae'r cymhwyster CySA+ yn gymhwyster perffaith i'w ychwanegu at eich CV.

Ble alla i astudio Cwrs E-ddysgu Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad?

MPLA0059AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau