Cwrs E-ddysgu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae cymhwyster Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) yn gymhwyster annibynnol sy'n dilysu sgiliau a gwybodaeth diogelwch TG lefel uwch ar gyfer Ymarferydd seiberddiogelwch uwch. Mae CASP+ yn ardystio meddwl beirniadol a barn ar draws sbectrwm eang o ddisgyblaethau diogelwch ac yn caniatáu i weithwyr proffesiynol diogelwch TG gysyniadu, dylunio a pheiriannu atebion diogel ar draws amgylcheddau menter cymhleth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau ychwanegu at eu sgiliau wrth iddynt helpu i ateb y galw cynyddol am weithwyr proffesiynol diogelwch TG uwch.

Cynnwys y cwrs

 • Hanes Cryptograffeg
 • Gwasanaethau Cryptograffig
 • Amgryptio cymesur
 • Amgryptio anghymesur
 • Amgryptio hybrid
 • Stwnsio
 • Llofnodion Digidol
 • Seilwaith Allweddol Cyhoeddus
 • Rhoi Datrysiadau Cryptograffig ar Waith
 • Ymosodiadau Cryptograffig
 • Dylunio Rhwydwaith Uwch
 • TCP/IP
 • Datrysiadau Cyfathrebu Diogel
 • Datrysiadau Cyfleusterau Diogel a Dylunio Seilwaith Rhwydwaith
 • Diogelwch Menter
 • Cyfrifiadura Cwmwl
 • Rhithwiroli
 • LANau Rhithwir
 • Rhwydweithio Rhithwir a Chydrannau Diogelwch
 • Storio Menter
 • Waliau Tân a Rhestrau Rheoli Mynediad Rhwydwaith
 • System Weithredu y gellir ymddiried ynddi
 • Meddalwedd diogelu dyfeisiau
 • Gwrthfaleiswedd
 • Caledu Gwesteiwr
 • Rheoli Asedau
 • Tynnu data yn anghyfreithlon
 • Canfod ac Atal Tresmasu
 • Rheoli Rhwydwaith, Monitro, ac Offer Diogelwch
 • Profi Diogelwch Cymwysiadau
 • Materion Penodol gyda Chymwysiadau
 • Blychau Tywod Cymwysiadau a Fframwaith Diogelwch Cymwysiadau
 • Safonau Codio Diogel
 • Defnyddio Cymwysiadau
 • Storio a Throsglwyddo Cwcis
 • Blychau Tywod Maleiswedd
 • Trin Prosesau yn y Cleient a'r Gweinydd
 • Asesiadau Diogelwch a Phrofion Hacio
 • Terminoleg Risg
 • Adnabod Gwendidau
 • Risgiau Gweithredol
 • Y Broses Asesu Risg
 • Golwg Lefel Uchel ar Ddogfennaeth
 • Dogfennau Busnes a Ddefnyddir i Gefnogi Diogelwch
 • Dogfennau a Rheolaethau a Ddefnyddir ar gyfer Gwybodaeth Sensitif
 • Gofynion Archwilio ac Amlder
 • Y Fframwaith Ymateb i Ddigwyddiad
 • Ymateb i Ddigwyddiadau ac Argyfyngau
 • Cymhwyso Dulliau Ymchwil i Benderfynu Tueddiadau Diwydiant ac Effaith ar y Fenter
 • Dadansoddi Senarios i Ddiogelu'r Fenter
 • Cyfuno Disgyblaethau Menter i Gyflawni Datrysiadau Diogel
 • Cyfuno Gwesteiwyr, Storio, Rhwydweithiau a Chymwysiadau i mewn i Bensaer Menter Ddiogel
 • Dewis y Rheolaeth Briodol i Ddiogelu Cyfathrebu a Datrysiadau Chydweithio
 • Cyfuno Technolegau Dilysu ac Awdurdodi Uwch i Gefnogi Amcanion Menter
 • Gweithredu Gweithgareddau Diogelwch ar draws Cylch Bywyd Technoleg

Bydd yna Arholiad Ymarferydd Diogelwch Uwch (CASP+) CompTIA hefyd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Argymhellir y cymhwyster CASP+ ar eich cyfer chi os ydych chi'n weithiwr TG proffesiynol gydag o leiaf pum mlynedd o brofiad ymarferol mewn diogelwch technegol, gyda deng mlynedd o brofiad cyffredinol mewn gweinyddu TG. Bydd CASP+ yn ychwanegu dilysiad at eich sgiliau wrth i chi helpu i ateb y galw cynyddol am weithwyr diogelwch TG proffesiynol uwch.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-ddysgu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad?

MPLA0060AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau