Cwrs E-Ddysgu ac Arholiad COBIT 5 Lefel Sylfaen

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs a'r pecyn arholiad COBIT 5 Lefel Sylfaen hwn yn hanfodol ar gyfer gweithwyr TG proffesiynol sy'n ceisio ennill cymwysterau yn y maes arbenigedd pwysig hwn, ac ar gyfer busnesau sy'n dymuno darparu hyfforddiant ac ardystiad i'w gweithwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... y cam nesaf yng ngyrfa gweithwyr proffesiynol sy'n arbenigo mewn sicrwydd, diogelwch, risg, preifatrwydd a chydymffurfiaeth.

... unrhyw un sy'n ymwneud â llywodraethu a TG, a'r rheini mewn swyddi rheoli gwybodaeth fel rheolwyr, gweithwyr proffesiynol ansawdd, archwilwyr, ymgynghorwyr, datblygwyr, rheolwyr gweithrediadau, rheolwyr arweinyddiaeth busnes a rheolwyr darparu gwasanaeth yn y maes TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

Gweithio trwy chwe modiwl hyfforddiant Sylfaen COBIT 5 cyn sefyll arholiad COBIT 5 Lefel Sylfaen ar-lein.

Cwrs COBIT 5 Lefel Sylfaen

 • Darganfod nodweddion allweddol COBIT 5.
 • Symud ymlaen i bum Egwyddor graidd COBIT 5 fel a ganlyn:
 • Diwallu Anghenion Rhanddeiliaid
 • Cwmpasu'r Fenter o'r Dechrau i'r Diwedd
 • Cymhwyso Fframwaith Sengl, Integredig
 • Galluogi Dull Holistig
 • Gwahanu Llywodraethu oddi wrth Reoli
 • Astudio'r Galluogwyr sy'n angenrheidiol ar gyfer llywodraethu a rheoli Menter TG yn llwyddiannus:
 • Egwyddorion, Polisïau a Phrosesau Fframweithiau
 • Strwythurau Sefydliadol
 • Diwylliant, Moeseg ac Ymddygiad
 • Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Seilwaith a Chymwysiadau
 • Pobl, Sgiliau a Galluoedd
 • Meistroli Gweithredu fframwaith COBIT 5.
 • Astudio model asesu gallu proses.
 • Paratoi ar gyfer arholiad Sylfaen COBIT 5 sydd wedi'i gynnwys.

Arholiad Sylfaen COBIT 5

 • Mae Arholiad Sylfaen COBIT 5 yn cynnwys 50 cwestiwn amlddewis.
 • Rhoddir 40 munud i'r ymgeiswyr gwblhau'r arholiad.
 • Y marc pasio yw 50%.
 • Mae'r arholiad yn cael ei sefyll ar-lein gyda phroctor gwe.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu ac Arholiad COBIT 5 Lefel Sylfaen?

MPLA0055AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau