Cwrs E-ddysgu Rheoli Prosiectau Agile Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r bwndel cwrs hwn yn cyflwyno darpar reolwyr prosiectau i gysyniadau Agile, cyn eu tywys trwy egwyddorion sylfaenol ac uwch, a'u paratoi i sefyll arholiadau lefel Sylfaen ac Ymarferydd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw un sy'n croes-hyfforddi ar gyfer swydd mewn rheoli prosiectau ac sydd angen cymhwyster i agor opsiynau cyflogaeth newydd.

... unrhyw un sydd eisiau deall eu rôl yn well, gwella eu gwybodaeth ac angen prawf o'u profiad Agile.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i Agile
  • Rheoli Prosiectau Agile - Yr Hanfodion
  • Rolau a Chyfrifoldebau
  • Paratoi ar gyfer Rheoli Prosiectau Agile
  • Cyfnodau a Chynhyrchion Cyn-Prosiect a Sylfaen
  • Defnyddio Datblygiad Esblygiadol a Chyfnodau Ôl-Brosiect
  • Technegau ac Ymarferion
  • Rheoli Agile
  • Cynllunio Agile
  • Paratoi at arholiad

Mae yna hefyd arholiad Agile lefel Sylfaen ac arholiad Ymarferydd Agile.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-ddysgu Rheoli Prosiectau Agile Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau?

MPLA0071AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau