E-Ddysgu Diploma Proffesiynol Lefel 4 AAT mewn Llyfrau Cyfrifyddu

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Yn y cymhwyster Lefel 4 AAT hwn byddwch yn ymdrin â thasgau cyfrifyddu uwch gan gynnwys drafftio datganiadau ariannol, rheoli cyllidebau a gwerthuso perfformiad ariannol. Gallwch hefyd ymdrin ag unedau arbenigol opsiynol megis treth fusnes, treth bersonol, archwilio allanol, rheoli credyd, a rheoli arian parod a thrysorlys.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau cymryd y cam nesaf yn eu gyrfa yn y sector Cyfrifyddu.

...unrhyw un sydd o ddifrif am ddod yn Gyfrifydd AAT (MAAT) llawn ynghyd ag ennill y llythrennau dynodol a ddaw gyda'r aelodaeth.

Cynnwys y cwrs

Mae Pwyntiau Dysgu Allweddol yn y modiwl hwn yn cynnwys:

Rhennir y Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Cyfrifyddu yn 10 modiwl (peidiwch â phoeni nid oes rhaid i chi wneud pob un o'r 10). Mae'r modiwlau gorfodol fel a ganlyn:

  • Cyfrifyddu Rheoli: Cyllidebu
  • Cyfrifyddu Rheoli: Penderfynu a Rheoli
  • Adroddiadau ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
  • Systemau a Rheolyddion Cyfrifyddu
  • Asesiad Synoptig Diploma Proffesiynol

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r 5 modiwl gorfodol uchod, cewch yna ddewis 2 o'r 5 modiwl opsiynol canlynol:

  • Treth fusnes
  • Treth personol
  • Archwilio allanol
  • Rheoli Arian Parod a Thrysorlys
  • Rheoli Credyd

Gofynion Mynediad

Dylech eisoes feddu ar Ddiploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (neu fod yn agos at gwblhau un) cyn cofrestru ar y Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddu.

Mae eithriadau y gellir eu gwneud, yn enwedig os ydych wedi cwblhau gradd Brydeinig neu Wyddelig yn y meysydd Cyfrifyddu neu Gyllid yn ddiweddar.

Ble alla i astudio E-Ddysgu Diploma Proffesiynol Lefel 4 AAT mewn Llyfrau Cyfrifyddu?

MPLA0065AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau