E-Ddysgu Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cadw Cyfrifon

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i Geidwaid Cyfrifon sy'n awyddus i ddilysu eu gwybodaeth a chynnal tasgau uwch wrth gadw cyfrifon cofnod dwbl, cyflawni datganiadau ariannol, taenlenni a defnyddio meddalwedd gyda chefnogaeth un o dystysgrifau adnabyddus AAT.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Cyfrifyddu.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Egwyddorion cadw cyfrifon cofnod dwbl
 • Gweithdrefnau ar gyfer caffael, a chael gwared ar, asedau heb fod yn gyfredol
 • Cyfrifiadau dibrisio
 • Addasiadau diwedd blwyddyn
 • Cynhyrchu ac ymestyn y fantolen brawf
 • Gofynion cofnodi ac adrodd ariannol gwahanol fathau o sefydliadau
 • Cyfrifon terfynol a'r egwyddorion cyfrifyddu a moesegol sy'n sail i'w paratoi
 • Paratoi cofnodion cyfrifyddu o wybodaeth anghyflawn
 • Cyfrifon i unig fasnachwyr
 • Cyfrifon i bartneriaethau
 • Gofynion deddfwriaeth TAW
 • Cwblhau ffurflenni TAW a'u cyflwyno yn brydlon
 • Deall goblygiadau gwallau, hepgoriadau a ffeilio a thalu'n hwyr i'r busnes
 • Adrodd gwybodaeth yn ymwneud â TAW o fewn y sefydliad yn unol â gofynion rheoliadol a sefydliadol

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond mantais yw cael profiad blaenorol o gadw llyfrau

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Mae'r AAT yn gofyn i bob myfyriwr ymuno fel aelod myfyriwr.

Ble alla i astudio E-Ddysgu Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cadw Cyfrifon?

MPLA0064AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau