E-ddysgu Proffesiynol a Datblygedig mewn Cyfrifeg (Lefel 3 a 4)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r pecyn cwrs hwn yn ymgorffori 2 gwrs uwch: Diploma Uwch mewn Cyfrifeg (Lefel 3) a'r Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (Lefel 4)

Mae Diploma Uwch mewn Cyfrifeg (Lefel 3) yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi allu gweithio mewn rolau cyfrifyddu uwch.

Mae Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (lefel 4) yn canolbwyntio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu yn ystod lefelau 2 a 3, tra'n eich addysgu ynghylch sut i werthuso perfformiad ariannol a rheoli cyllidebau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau cymryd y cam nesaf yn eu gyrfa yn y sector Cyfrifeg.

...unrhyw un sydd eisiau datblygu'r wybodaeth a'r profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â swyddi cyfrifeg mewn ystod o leoliadau busnes.

Cynnwys y cwrs

Y chwe modiwl y byddwch yn eu cwmpasu yn y Diploma Uwch mewn Cyfrifeg (Lefel 3), yw:

 • Cadw Cyfrifon Uwch
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol
 • Treth Anuniongyrchol
 • Rheoli Cyfrifeg: Costau
 • Moeseg i Gyfrifwyr
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifyddu

Mae Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (Lefel 4) yn cynnwys 4 modiwl gorfodol a dewis o 5 modiwl opsiynol (y mae'n rhaid i chi gwblhau 2 ohonynt).

Mae'r Modiwlau Gorfodol yn cynnwys:

 • Rheoli Cyfrifeg: Cyllidebu
 • Rheoli Cyfrifeg: Penderfyniad a Rheolaeth
 • Adroddiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
 • Systemau a Rheolyddion Cyfrifeg
 • Asesiad Synoptig Diploma Proffesiynol

Ymhlith y modiwlau opsiynol mae:

 • Treth fusnes
 • Treth bersonol
 • Archwilio allanol
 • Rheoli Arian Parod a Thrysorlys
 • Rheoli Credyd

Gofynion Mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, rhaid i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg (Lefel 2) neu fod wedi cael profiad digonol mewn rôl gyfrifyddu.

Ble alla i astudio E-ddysgu Proffesiynol a Datblygedig mewn Cyfrifeg (Lefel 3 a 4)?

MPLA0063AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau