Cwrs Busnes Dronau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£295

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Mehefin 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Cwrs un diwrnod sydd wedi'i ddylunio i'r rheiny sy'n hyderus yn defnyddio eu drôn ac sy'n ystyried cymryd y camau nesaf i sefydlu busnes llawn amser neu ran amser gyda darn o ffilm ar ei flaen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sy'n awyddus dechrau busnes gan ddefnyddio sgiliau hanfodol a gwybodaeth mewn gweithredu dronau.

Cynnwys y cwrs

Addysgir y cwrs hwn gan weithwyr proffesiynol i'r rheiny sy'n awyddus dod yn broffesiynol.

Wedi i chi gwblhau'r cwrs hwn, bydd gan fyfyrwyr y sgiliau a'r hyder i gymryd archebion ac ennill incwm. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn cael eu cyflwyno â thystysgrif Coleg Gwent.

Dechrau mewn busnes

 • Ystyried dechrau busnes dronau
 • Proffesiynoldeb
 • Cynllunio a gweinyddiaeth
 • Treth, CThEM, Yswiriant Gwladol, yswiriannau proffesiynol
 • Lleoliad

Gwerthu a marchnata

 • Denu cwsmeriaid
 • Uchafu cyfleoedd gwerthu
 • Hyrwyddiadau sy'n gweithio
 • Prisio er elw

Gwefannau a phresenoldeb ar-lein

 • Creu gwefan sy'n gweithio
 • Optimeiddiaeth peiriant chwilio ac allweddeirio
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol i gyfoethogi eich busnes

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Ble alla i astudio Cwrs Busnes Dronau?

CCCE3082AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 17 Mehefin 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau