Twtio Cwn ar gyfer Perchnogion Anifeiliaid Anwes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£75

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn perffaith os ydych chi'n hoff iawn o gwn ac eisiau datblygu sgiliau i dwtio eich ci eich hun neu'n meddwl a yw gyrfa ym maes twtio cwn yn addas i chi

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... perchnogion cwn sy'n mwynhau twtio eu hanifeiliaid anwes

... rhai sy'n caru anifeiliaid anwes ac sy'n awyddus i ddatblygu sgiliau i dwtio eu cwn eu hunain neu gwn pobl eraill

... rhai sy'n ystyried neu eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant twtio cwn

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs pum wythnos ymarferol hwn yn rhoi cipolwg i chi ar hanfodion twtio cwn. Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol gan gynnwys sut i olchi, sychu a brwsio cwn yn gywir gan ddefnyddio offer priodol, sut i dorri ewinedd cwn yn gywir a chynnal a thocio cotiau sylfaenol.

Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn sesiynau grwp ymarferol, ac wedi i chi gwblhau'r cwrs byddwch yn cael tystysgrif Coleg Gwent.

Noder: ni ddarperir cwn ar gyfer y cwrs felly mae'n rhaid eich bod chi'n gallu dod â chi gyda chi i'r sesiynau ymarferol.

Ar ôl cwblhau'r cwrs fe allech chi ddilyn un o'n cyrsiau cwn eraill neu symud ymlaen i gwrs rhan amser arall, neu hyd yn oed cwrs coleg llawn amser i ehangu eich gwybodaeth ymhellach.

Gofynion Mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, dylai fod gennych ddiddordeb mawr mewn cwn a thwtio cwn, a gallu dod â'ch ci eich hun i'r sesiynau ymarferol.

Dylai dysgwyr fod yn 16 oed o leiaf ac rydym yn argymell eich bod yn cael brechiad Hepatitis B.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddysgu gan dwtiwr cwn cymwys ac mae'n cael ei gynnal ar nos Fawrth, 5pm - 9pm, am gyfnod o 5 wythnos.

Noder: mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno oddi ar y safle yn Classic Canine Cuts, y Coed Duon a disgwylir i'r dysgwyr wneud eu ffordd eu hunain i'r salon.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Twtio Cwn ar gyfer Perchnogion Anifeiliaid Anwes?

USCE3220AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 10 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau