DIY Aml-grefft

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£180

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
19 wythnos

Yn gryno

Dyma'r cwrs delfrydol os ydych yn ymgymryd â phrosiect o gwmpas y ty neu yn yr ardd.

Nid oes angen gwybodaeth am grefftau adeiladu arnoch, a bydd yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i chi i sgiliau yn cynnwys:

  • Gwaith Brics
  • Plastro
  • Gwaith Coed
  • Paentio ac addurno
  • Plymio

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unigolion brwdfrydig gydag ychydig o wybodaeth am grefftau adeiladu, neu ddim o gwbl

... Unigolion sydd eisiau gwella eu sgiliau DIY a chwblhau prosiectau yn y ty neu yn yr ardd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i chi i sgiliau adeiladu, yn cynnwys:

  • Gwaith Brics a Phlastro
  • Paentio ac addurno
  • Gwaith Coed
  • Plymio

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen dod â'ch esgidiau dur trwm a hen ddillad/diogelu rydych yn fodlon eu baeddu gyda chi!

Byddwch angen yr uchod ar gyfer y sesiwn gyntaf er mwyn cymryd rhan yn y gwaith ymarferol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio DIY Aml-grefft?

EPCE2504AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 12 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau