Unedau Diploma Y Gyfraith ac Ymarfer (Astudiaethau Cyfreithiol)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Yn gryno

Dyma'r cam academaidd olaf tuag at ddod yn weithredwr cyfreithiol cymwys. Bydd cwblhau'r cymhwyster yn eich galluogi i ddod yn aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ydych yn astudio'r camau olaf tuag at ddod yn weithredwr cyfreithiol cymwys

...ydych wedi graddio yn y gyfraith

...ydych eisiau gweithio i gyflogwr megis Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Cynnwys y cwrs

I gyflawni'r cymhwyster, mae angen i chi sicrhau chwe uned o'r meini prawf canlynol:

Tri modiwl yn y gyfraith

Un modiwl ymarfer cysylltiedig

Dau fodiwl sgiliau (Gofal Cleient ac Ymchwil Cyfreithiol)

Modiwlau'r gyfraith:

 • Cyfraith contract
 • Cyfraith trosedd
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith cyflogaeth
 • Ecwiti ac ymddiriedolaethau
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith tir
 • Cyfraith sifil
 • Ymgyfreithiad sifil
 • Ymgyfreithiad troseddol
 • Ymarfer teuluol
 • Cyfraith landlord a thenant
 • Cyfraith ewyllysiau ac olyniaeth
 • Sgiliau gofal cleient*
 • Ymchwil gyfreithiol*

*Mae modiwlau'n cael eu harholi, un ai ym mis Ionawr a/neu fis Mehefin.

Asesiad

Caiff sgiliau gofal cleientiaid a sgiliau ymchwil cyfreithiol eu hasesu drwy bortffolio.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi gwblhau Diploma Proffesiynol CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer (Lefel 3) neu radd cymwys yn y Gyfraith (o leiaf 2:2) a mynd i gyfweliad.

 

Nid oes gofyn i raddedigion y Gyfraith astudio unedau academaidd Lefel 6, dim ond elfennau ymarfer a phroffesiynol y cymhwyster.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch sicrhau cyflogaeth mewn swyddfeydd cyfreithwyr, adrannau cyfreithiol sefydliadau masnachol, mewn llywodraeth leol a chanolog, cwmnïau cyfleustodau neu Wasanaeth Erlyn y Goron.

Mae'n bosib i chi gymhwyso fel cyfreithiwr drwy'r llwybr CILEx.

Gallwch astudio unedau'r gyfraith yn unigol, a fydd yn costio £550 yr uned, ac eithrio'r canlynol:

 • Sgiliau gofal cleient £250 yr uned
 • Ymchwil gyfreithiol £275 yr uned

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Unedau Diploma Y Gyfraith ac Ymarfer (Astudiaethau Cyfreithiol)?

NEDI0003AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 26 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau