Unedau Diploma Y Gyfraith ac Ymarfer (Astudiaethau Cyfreithiol)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£1550

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Yn gryno

Dyma'r cam academaidd olaf tuag at ddod yn weithredwr cyfreithiol cymwys. Bydd cwblhau'r cymhwyster yn eich galluogi i ddod yn aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ydych yn astudio'r camau olaf tuag at ddod yn weithredwr cyfreithiol cymwys

...ydych wedi graddio yn y gyfraith

...ydych eisiau gweithio i gyflogwr megis Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Cynnwys y cwrs

I gyflawni'r cymhwyster, mae angen i chi sicrhau chwe uned o'r meini prawf canlynol:

Tri modiwl yn y gyfraith

Un modiwl ymarfer cysylltiedig

Dau fodiwl sgiliau (Gofal Cleient ac Ymchwil Cyfreithiol)

Modiwlau'r gyfraith:

 • Cyfraith contract
 • Cyfraith trosedd
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith cyflogaeth
 • Ecwiti ac ymddiriedolaethau
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith tir
 • Cyfraith sifil
 • Ymgyfreithiad sifil
 • Ymgyfreithiad troseddol
 • Ymarfer teuluol
 • Cyfraith landlord a thenant
 • Cyfraith ewyllysiau ac olyniaeth
 • Sgiliau gofal cleient*
 • Ymchwil gyfreithiol*

*Mae modiwlau'n cael eu harholi, un ai ym mis Ionawr a/neu fis Mehefin.

Asesiad

Caiff sgiliau gofal cleientiaid a sgiliau ymchwil cyfreithiol eu hasesu drwy bortffolio.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi gwblhau Diploma Proffesiynol CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer (Lefel 3) neu radd cymwys yn y Gyfraith (o leiaf 2:2) a mynd i gyfweliad.

 

Nid oes gofyn i raddedigion y Gyfraith astudio unedau academaidd Lefel 6, dim ond elfennau ymarfer a phroffesiynol y cymhwyster.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch sicrhau cyflogaeth mewn swyddfeydd cyfreithwyr, adrannau cyfreithiol sefydliadau masnachol, mewn llywodraeth leol a chanolog, cwmnïau cyfleustodau neu Wasanaeth Erlyn y Goron.

Mae'n bosib i chi gymhwyso fel cyfreithiwr drwy'r llwybr CILEx.

Gallwch astudio unedau'r gyfraith yn unigol, a fydd yn costio £550 yr uned, ac eithrio'r canlynol:

 • Sgiliau gofal cleient £250 yr uned
 • Ymchwil gyfreithiol £275 yr uned

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Unedau Diploma Y Gyfraith ac Ymarfer (Astudiaethau Cyfreithiol)?

NEDI0003AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau