Hanfodion Diogelwch Seiber

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae diogelwch seiber bellach yn fater holl bwysig i fusnesau ac unigolion. Bydd y cwrs rhagarweiniol yn addysgu’r materion sylfaenol, a’ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein. Gellir hefyd ei deilwra i ofynion penodol cyflogwyr i helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddiogelwch seiber ar gyfer eu busnes.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rheini sydd eisiau dechrau dysgu am fygythiadau diogelwch oherwydd technoleg a sut gallwn amddiffyn ein hunain.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob sgil hanfodol y mae eu hangen arnoch mewn bywyd go iawn, boed yn bersonol neu mewn busnes, i warchod eich hun rhag bygythiadau seiber, yn cynnwys sut i fod/i:

  • Yn synhwyrol a diogel ar-lein – eich rôl yn amddiffyn a lleihau bygythiadau seiber yn defnyddio mesurau dilysiad
  • Meddu’r wybodaeth ddiweddaraf ac yn ymwybodol o’r technegau mwyaf diweddar y mae ‘hacwyr’ yn eu defnyddio ac asesu eu heffaith  
  • Deall y gwahanol fathau o faleiswedd a sut i atal rhag haint
  • Deall hanfodion rhwydweithio a chyfathrebiadau mewn perthynas â diogelwch seiber a sut i amddiffyn y rhain gan ddefnyddio muriau cadarn a Rhwydweithiau Preifat Rhithwir (VPNs)

 

Ar ddiwedd y cwrs bydd prawf ffurfiol i ddangos dealltwriaeth, fydd yn eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd angen arnoch yw diddordeb yn y maes a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os hoffech ddysgu mwy am Dechnoleg Gwybodaeth, beth am gofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau rhan amser neu lawn amser sy’n ymdrin â diogelwch seiber a meysydd eraill mewn manylder?

Ble alla i astudio Hanfodion Diogelwch Seiber?

EPCE3215AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 01 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau