Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

Yn gryno

Os ydych mewn rôl oruchwyliol, bydd angen i chi allu helpu i gynllunio a threfnu iechyd a diogelwch ar y safle. Mae’r cwrs hwn yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd arnoch eu hangen, yn ogystal ag amlinellu’r cyfrifoldebau y mae’n ofynnol i chi eu cyflawni yn gyfreithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd wedi neu ar fin ymgymryd â chyfrifoldebau goruchwyliol

…eich cyflwyno i faterion iechyd and diogelwch, lles a’r amgylchedd

…deall y cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n berthnasol i’ch gweithgareddau gwaith

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hanfodol hwn yn cwmpasu:

  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
  • Heriau safle penodol ar gyfer goruchwylwyr
  • Sgyrsiau Blwch Offer Effeithiol
  • Goruchwyliaeth iechyd galwedigaethol
  • Diogelwch ymddygiadol

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs, fe allech benderfynu symud ymlaen i’r Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS).

OHERWYDD COVID 19, MAE’R CWRS HWN YN CAEL EI DDARPARU O BELL.

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan fod â chysylltiad rhyngrwyd da a gliniadur neu gyfrifiadur gyda system sain a gwe-gamera.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)?

NSCE2765AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau