Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£350

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Mawrth 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

 Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Os ydych mewn rôl oruchwyliol, bydd angen i chi allu helpu i gynllunio a threfnu iechyd a diogelwch ar y safle. Mae’r cwrs hwn yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd arnoch eu hangen, yn ogystal ag amlinellu’r cyfrifoldebau y mae’n ofynnol i chi eu cyflawni yn gyfreithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd wedi neu ar fin ymgymryd â chyfrifoldebau goruchwyliol

…eich cyflwyno i faterion iechyd and diogelwch, lles a’r amgylchedd

…deall y cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n berthnasol i’ch gweithgareddau gwaith

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hanfodol hwn yn cwmpasu:

  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
  • Heriau safle penodol ar gyfer goruchwylwyr
  • Sgyrsiau Blwch Offer Effeithiol
  • Goruchwyliaeth iechyd galwedigaethol
  • Diogelwch ymddygiadol

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs, fe allech benderfynu symud ymlaen i’r Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS).

OHERWYDD COVID 19, MAE’R CWRS HWN YN CAEL EI DDARPARU O BELL.

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan fod â chysylltiad rhyngrwyd da a gliniadur neu gyfrifiadur gyda system sain a gwe-gamera.

NSCE2765AC
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 08 Mawrth 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau