Gwaith Crosio i Ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae enw'r cwrs hwn, Gwaith Crosio i Ddechreuwyr, yn dweud y cwbl - mae wedi'i ddylunio ar gyfer dechreuwyr!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unigolion creadigol brwd sy'n awyddus dysgu sgil newydd neu ddod o hyd i hobi creadigol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs cyflwyniadol hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau a hyder ym mhwythau a thechnegau crochet sy'n ofynnol i wneud dillad ac eitemau addurniadol syml.

Gan ddefnyddio termau crochet yn seiliedig ar eirfa'r Unol Daleithiau, ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu:

  • cadwynau
  • pwythau crochet unigol, dwbl a threbl
  • sut i ddarllen a dilyn patrymau crochet
  • gwaith crochet cylchol
  • rhesi a throi
  • cynyddu a lleihau pwythau

Bydd bob sesiwn yn para am ddwy awr ac yn eich caniatáu chi i ymarfer y gwahanol bwythau a chynhyrchu darn o waith sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod wythnos un, cewch edau gwnïo trwchus a bachyn crochet 6mm. Bydd yr eitemau isod yn ofynnol ar gyfer gwersi dilynol ac yn cael eu trafod yn ystod y sesiynau:

  • Bachau crochet o faint amrywiol
  • Gwau dwbl ac edau drwchus mewn amrywiaeth o      ddeunyddiau
  • Nodwydd tapestri (neu gyfwerth) ar gyfer      prosiectau gwnïo/gwehyddu tameidiau

Efallai y bydd rhaid prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs.

 

Ble alla i astudio Gwaith Crosio i Ddechreuwyr?

EPCE3195AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau