Coginio o ran Pleser

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyo a Lletygarwch

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£120

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Hoffech chi mai chi yw’r MasterChef nesaf? Tynnwch ddwr i’ch blagur blas gyda ryseitiau newydd cyffrous a dysgwch dechnegau newydd gyda’r sesiynau coginio wythnosol yma.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo ddiddordeb yn gwella ei sgiliau coginio.

Cynnwys y cwrs

Dros y 15 wythnos, fe gewch wersi ymarferol sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o ryseitiau a chynhwysion, dysgu:

  • Bara traddodiadol
  • Cacennau a phwdinau
  • Seigiau pysgod
  • Hufen iâ a Sorbed
  • Jamiau a siytni
  • Seigiau Cig
  • Seigiau Pasta ffres
  • Dofednod
  • Seigiau Llysieuol

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r coleg yn darparu’r offer; fodd bynnag, mae’r dewis gennych i brynu eich rholyn gyllell bersonol os dymunech, am ond £40. Hefyd, darperir cotiau gwynion ond bydd angen i chi brynu het wen a ffedog. Gellir trefnu hyn drwy’r coleg ar gost o £20. Bydd angen i chi ddarparu tybiau addas a thuniau i fynd â’ch creadigaethau a goginiwyd yn ffres gartref gyda chi.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Coginio o ran Pleser?

CPCE3197AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau