Rhaglen Sgiliau Adeiladu

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i'r rheiny sydd ag amrywiaeth o anghenion dysgu ehangu eu sgiliau ar gyfer bywyd annibynnol yn y gymuned.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gwella sgiliau rhifedd a llythrennedd
... Hoffech fagu sgiliau ymarferol
... Hoffech brofi bywyd coleg.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae gan y cwrs hwn unedau sy'n cynnwys llythrennedd, rhifedd ac amrywiaeth o bynciau ymarferol megis coginio, garddwriaeth, iechyd a hamdden, er mwyn gwella sgiliau bywyd i bob myfyriwr.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma ASDAN mewn Sgiliau Bywyd, cyrsiau addysg neu gyrsiau hyfforddi eraill, neu gyflogaeth a gefnogir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gan y myfyrwyr diwtorial wythnosol ac mae cymorth ar gael i ateb anghenion yr unigolyn yn ystod eu hamser yn y coleg. Byddwch yn cael eich dysgu mewn grwp bach, ac mae staff cefnogaeth yn gweithio'n agos gyda dysgwyr i annog hyder, hunan barch a sgiliau eraill.

Ble alla i astudio Rhaglen Sgiliau Adeiladu?

NFSN0039AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau