CompTIA A+

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

CompTIA A+ yw'r safon ddiwydiannol ar gyfer sefydlu gyrfa mewn TG, a gyda rhaglen astudio hyblyg wedi ei hadeiladu o'ch amgylch chi.

Mae'r cwrs CompTIA A+ yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol ardystiedig yw'r bobl sy'n datrys problemau diwydiannau TG. Mae CompTIA A+ yn galluogi unigolion i gefnogi technolegau craidd heddiw, o ddiogelwch i reoli data a mwy. CompTIA A+ yw'r safon ddiwydiannol ar gyfer lansio gyrfaoedd TG ym myd digidol heddiw.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

...eich cam nesaf tuag at yrfa yn y sector TGCh

...unrhyw un sydd yn frwd dros gyfrifiadura a Chymhwyster Ardystiedig mewn CompTIA A+

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs CompTIA A+ yn mynd i'r afael ag egwyddorion sylfaenol o sicrhau y gellir cyfawni tasgau cymorth TG hanfodol ar y pryd. Mae'n seiliedig ar faterion bywyd go iawn a datrysiadau ymarferol ac yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol. Oherwydd hynny, mae cyflogwyr yn ymddiried ynddo a'i gydnabod ac yn sicrhau'r gallu i adnabod yr unigolyn sydd ei angen mewn rolau rheoli diwedd prosiect a chymorth technegol.

Mae Cyfres Graidd CompTIA A+ yn gofyn i ymgeiswyr lwyddo mewn dau arholiad sy'n mynd i'r afael â'r cynnwys canlynol:

  • Arddangos sgiliau diogelwch sylfaenol ar gyfer gweithwyr cymorth TG proffesiynol
  • Ffurfweddu systemau gweithredu dyfais, gan gynnwys Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android ac iOS a gweinyddu meddalwedd cwmwl (SaaS) a meddalwedd ar gyfer cleientiaid
  • Datrys problemau gwasanaethau craidd a heriau cymorth wrth gymhwyso arferion gorau ar gyfer dogfennaeth, rheoli newid a sgriptio
  • Cefnogi rhwydweithio a seilwaith TG sylfaenol
  • Ffurfweddu a chefnogi caledwedd dyfeisiau cyfrifiadur, symudol ac IoT
  • Gweithredu dulliau cadw data wrth gefn ac adfer data sylfaenol a chymhwyso arferion gorau storio a rheoli data

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol.

Ble alla i astudio CompTIA A+?

MPLA0042AA
Campws Dinas Casnewydd

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau