Hanfodion Cwmwl

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae cyfrifiadura cwmwl yn prysur ddod yn sail i lawer o isadeiledd TG heddiw, a gyda rhaglen astudio hyblyg wedi ei chynllunio ar eich cyfer chi, mae'r cwrs Hanfodion Cwmwl CompTIA yn rhoi dealltwriaeth ichi o'r egwyddorion.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...cymryd eich cam nesaf tuag at yrfa yn y sector TGCh.

...unrhyw un sydd yn frwd dros gyfrifiadura cwmwl.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs Hanfodion Cwmwl CompTIA yn mynd i'r afael ag egwyddorion sylfaenol cyfrifiadura cwmwl. Mae'n seiliedig ar faterion bywyd go iawn a datrysiadau ymarferol ac yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.
Ble alla i astudio Hanfodion Cwmwl?

MPLA0004AA
Campws Dinas Casnewydd

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau