City & Guilds Diploma NVQ mewn Ymarfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol Lefel 5

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Yn unigryw i’r cyflogwr

Lefel

Lefel
5

Dull Astudio
Dull Astudio
Hyblyg
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Iechyd a Diogelwch

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Yn gryno

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at y rhai sy’n dymuno meithrin eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer y gweithle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…y rhai sy’n gweithio mewn maes cyffredinol yn ymwneud ag ymarfer iechyd a diogelwch neu sy’n rheoli’r swyddogaeth iechyd a diogelwch mewn sefydliad ac sy’n dymuno ennill cymhwyster achrededig seiliedig ar waith.

Cynnwys y cwrs

Unedau Gorfodol:

 • Datblygu a gweithredu systemau cyfathrebu effeithiol ar gyfer gwybodaeth am iechyd a diogelwch
 • Hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o ran iechyd a diogelwch
 • Datblygu a chynnal cymhwysedd unigol a sefydliadol mewn materion yn ymwneud ag iechyd a diogelwch
 • Rheoli risgiau iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu systemau monitro rhagweithiol ar gyfer iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu systemau monitro ymatebol ar gyfer iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu systemau a gweithdrefnau ymateb mewn argyfwng mewn perthynas ag iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu systemau adolygu iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu archwiliadau iechyd a diogelwch
 • Diogelwch ymddygiadol yn y gweithle
 • Datblygu a gweithredu’r polisi iechyd a diogelwch.

Unedau Dewisol, yn cynnwys:

 • Dylanwadu ar welliannau mewn ymarfer iechyd a diogelwch
 • Datblygu, gweithredu ac adolygu strategaeth iechyd a diogelwch y sefydliad
 • Cyfrannu at gamau cyfreithiol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch
 • Rheoli contractwyr er mwyn sicrhau y cydymffurfir ag iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu’r broses gynefino mewn perthynas ag iechyd a diogelwch
 • Datblygiad proffesiynol ac etheg wrth reoli iechyd a diogelwch

*Gellir ennill cydnabyddiaeth Aelodaeth Raddedig IOSH trwy gwblhau Uned 611 – Datblygiad proffesiynol ac etheg wrth reoli iechyd a diogelwch

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn addas i bawb sy’n dymuno camu yn eu blaen o Dystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH (neu gymhwyster cyfwerth).

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch employers@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau