City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Os ydych eisoes yn gweithio neu wedi bod yn astudio i weithio mewn salon, mae’r cwrs yma’n baratoad delfrydol ar gyfer bod yn therapydd harddwch cwbl gymwys, sy’n gwella eich sgiliau technegol ac yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi o feysydd penodol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…bobl hynny sy’n gymwys mewn Therapi Harddwch Lefel 2 ac sydd eisiau datblygu a chael gwybodaeth broffesiynol am y corff a therapi holistaidd.

Cynnwys y cwrs

Trwy gyfuniad o ddosbarthiadau theori, gweithdai ymarferol, amgylcheddau salon gwirioneddol yn y coleg, gan weithio ar gleientiaid, cynnal sesiynau, masnachol, arddangosiadau, gwaith grwp a lleoliad gwaith (un ai yn wythnosol neu mewn bloc). Byddwch yn dysgu am driniaethau harddwch uwch, triniaethau harddwch a thechnegau tebyg i:

 • Dylunio’r corff
 • Triniaethau i’r wyneb, triniaeth fecanyddol a thrydanol dros yr holl gorff
 • Chwistrellu lliw haul a defnyddio’r dwylo i’w daenu
 • Strwythurau ewinedd artiffisial
 • Tylino pen arddull Indiaidd
 • Tylino therapi carreg
 • Diflewiad
 • Gofal am gleientiaid
 • Hyrwyddo a gwerthiant
 • Iechyd, diogelwch a gweithdrefnau hylendid yn y salon.

Hefyd, cewch y cyfle i gymryd rhan mewn/yng:

 • Cystadlaethau yn y coleg
 • Cystadlaethau Sgiliau Cymru a Sgiliau’r Byd
 • Diwrnodiau Sba
 • Arddangosiadau ar driniaethau Laser/IPL yn y diwydiant
 • Ymweliadau a theithiau i ymweld ag arbenigwyr yn y diwydiant
 • Rolau arolygu yn yr adran a rheoli colofnau therapyddion

Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, yn meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar a bod wedi’ch ymrwymo i fynd yn brydlon i bob sesiwn. Rhan hanfodol o’r cwrs yw profiad sy’n berthnasol i’r gwaith. Mae’n cynnwys lleoliadau gwaith a gweithio ar gleientiaid yng nghlinigau harddwch y campws.

Cewch eich asesu gan ddefnyddio asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned, aseiniad a phrosiect a phrofion ar-lein atebion lluosog, sy’n ymdrin â’r wybodaeth sy’n sail i’r diploma. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs, gallwch symud ymlaen i Lefel 3 yn llawn amser neu’n rhan amser, cyrsiau therapïau ategol, gweithio yn y diwydiant harddwch therapi neu gyrsiau Addysg Uwch (lefel prifysgol) tebyg i Ddiploma Lefel 4 mewn Golau Pwls Tanbaid (ILP) Laser.  

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg eich salon yw:

 • Tiwnig gyda throwsus ac esgidiau du
 • Y gwallt wedi ei glymu’n daclus oddi ar yr wyneb
 • Dim tyllau yn y corff neu emwaith - dim ond modrwy briodas y gellir ei gwisgo
Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 3?

CPDI0445AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau