City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Ebrill 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae gan lifiau cadwyn amrywiaeth o ddefnyddiau ond gallant achosi damweiniau difrifol heb yr hyfforddiant cywir neu oherwydd nad yw sgiliau'r gweithredwr yn ddigon diweddar.

Mae'r cwrs hwn yn addysgu ymarfer iechyd a diogelwch rhagorol ac yn arddangos eich cymhwysedd mewn defnyddio llif gadwyn.

Mae'r cymhwyster eich 'porth' i gymwysterau llif gadwyn eraill a gymeradwywyd gan NPTC.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gyrfa fel garddluniwr, triniwr coed, coedwigwr neu nifer o swyddi awyr agored

...diweddaru'ch sgiliau mewn cynnal a chadw a defnyddio llif gadwyn

Cynnwys y cwrs

Dengys y cymhwyster hwn eich bod wedi'ch asesu'n annibynnol mewn perthynas â deddfwriaeth gyfoes, hanfodion gweithredu llifgadwyn a defnyddio llifiau cadwyn yn ddiogel, a'u cynnal a chadw.

Wedi ichi ei gwblhau, gallwch fynd ymlaen i gymhwyster NPTC CS31 Torri Coed Bychain.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad, ond rhaid ichi fod yn 16 oed
neu'n hyn.

 

Mae'n rhaid i chi cwblhau'r cwrs hwn cyn cychwyn ar unrhyw gymhwyster llif gadwyn arall a gymeradwywyd gan NPTC.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi ddod â:

  • Dillad diogelwch personol - os oes rhaid, gallwn roi benthyg rhai ichi
  • Dau lun maint pasbort
  • Bocs bwyd a lluniaeth, neu arian i brynu cinio yn y coleg

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

UCAW0217AG
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Ebrill 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau