City & Guilds Asesiad MOT Blynyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
30 Hydref 2020

Dyddiau

Dyddiau
Ar alw

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn cynnal asesiadau MOT blynyddol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n gweithio mewn garej

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerbydau modur

...y rhai hynny sydd angen gwella eu gwybodaeth am asesiadau MOT ar gyfer gwaith

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Asesiad MOT Blynyddol?

NCCE3123NV
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 30 Hydref 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau