City & Guilds Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Trymion Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2018

 Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r brentisiaeth hon yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb gweithio gyda wagenni a cherbydau trymion. Byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i'w hatgyweirio a'u cynnal a chadw, tra eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn ennill cyflog wrth ddysgu. Erbyn y diwedd, dylech gyflawni Diploma NVQ Lefel 2 i helpu datblygu'ch gyrfa. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn peirianneg fodurol 

...gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch  

...eich galluogi i ennill cyflog wrth ichi ddysgu 

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.  

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau fel rhan o'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2: 

  • Diploma NVQ Lefel 2 
  • Diploma Lefel 2 
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol 
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol 
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol 
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth 

 

 

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â'ch rôl cynnal a chadw ac atgyweirio yn hyderus a chymwys i safon y Diwydiant. 

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, bydd angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ac mae'n rhaid ichi fod mewn gwaith yn y diwydiant trafnidiaeth, yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth cenedlaethol ac yn meddu ar Gytundeb Cyflogaeth. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail cynllun rhyddhau un diwrnod/rhyddhau bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc ac yn gallu cymell eich hun. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn eich galluogi i symud ymlaen i raglen Prentisiaeth Lefel 3. Mae ein Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Trymion wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Trymion Lefel 2?

NWDI0036AA
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau