City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Plymio Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd E neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Byddwch yn dysgu gwybodaeth a sgiliau plymio sylfaenol ac yn cael eich goruchwylio wrth i chi ymgymryd â gweithgareddau ymarferol a seiliedig-ar-wybodaeth amrywiol.  

Dyma'r cwrs i chi os...

... Yw eich bryd ar weithio i neu redeg busnes plymio
... Hoffech gael cyflwyniad i blymio i arwain i addysg bellach
... Hoffech ddilyn cwrs ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am gyflwyniad i’r diwydiant plymio sy’n dymuno ymgymryd â chwrs a fydd yn llwybr i astudiaethau pellach yn y maes. Bydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu gwybodaeth a sgiliau craidd, ac yn gyfle i symud ymlaen i’n cymwysterau plymio Lefel 2 neu 3.

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol a chyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol. 

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd E neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

EFDI0433AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau