City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd E neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sgiliau a gwybodaeth craidd sy’n ofynnol ar gyfer gosodwaith trydanol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau a gwybodaeth craidd, a’r cyfle i symud ymlaen i’n rhaglenni Gosodwaith Trydanol Lefel 2.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech fod yn osodwr trydanol
... Oes angen cymhwyster lefel-mynediad arnoch
... Hoffech symud ymlaen i’r cwrs Lefel 2

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa fel gosodwr trydanol mewn anheddau domestig ac yn chwilio am gymhwyster mynediad a fydd yn hwyluso symud ymlaen i ddysgu pellach yn y maes.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio:

    • Strwythur y diwydiant adeiladu

    • Arferion gweithio diogel sylfaenol

    • Mesurau amgylcheddol a chynaliadwyedd mewn anheddau domestig

    • Paratoi safleoedd ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu

    • Weirio a therfyniadau gosodwaith trydanol

    • Technegau cynhyrchu ar gyfer gosodwaith trydanol

    • Gwyddoniaeth a thechnoleg trydanol

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein, a byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd E neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Gosodwaith Trydanol, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

EFDI0397AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau