City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd E neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Cewch eich cyflwyno i sgiliau Gwaith Coed a Saernïaeth a dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gwaith coed neu saernïaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech ddilyn gyrfa mewn gwaith coed
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu
... Ydych yn mwynhau gwaith ymarferol ac yn gwerthfawrogi astudiaeth ddamcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn cwmpasu astudiaethau crefft-benodol, megis technegau saernïo coed (saernïaeth) a gwaith coed ar safle sylfaenol, ynghyd ag:

  • Egwyddorion gwybodaeth, cyfathrebu ac adeiladu adeiladau
  • Cynnal a chadw a defnyddio offer llaw gwaith coed a saernïaeth
  • Paratoi a defnyddio offer gwaith coed a saernïaeth pweredig a chludadwy
  • Cynhyrchu uniadau gwaith coed
  • Iechyd, diogelu a lles mewn adeiladu

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac, ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU, Gradd E neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle neu Saernïaeth Mainc, prentisiaeth neu gyflogaeth arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

NFDI0373AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau