City & Guilds Prentisiaeth Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2018

 Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Gall y cwrs Lefel 3 dwy flynedd, rhan amser hwn fod y cam nesaf yn eich gyrfa mewn peirianneg. Mae'n datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau sylfaenol, ac yn rhoi llwybr i brentisiaeth lawn neu waith fel technegydd saernïo a weldio. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg 

...y rheiny sy'n awyddus dechrau ar raglen brentisiaeth 

...datblygu eich gyrfa yn y diwydiant saernïo a weldio 

...datblygu'r sgiliau yr ydych wedi'u hennill eisoes gan gymwysterau eraill 

...ennill tystiolaeth tuag at y wybodaeth greiddiol i'r N/SVQ 

Cynnwys y cwrs

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o unedau gorfodol ac opsiynol, yn cynnwys: 

  • Iechyd a diogelwch y maes peirianneg 
  • Egwyddorion peirianneg 
  • Egwyddorion saernïo a weldio 
  • Weldio deunyddiau ag arc metal â llaw 
  • Weldio deunyddiau â nwy â llaw 
  • Saernïo deunyddiau â gwaith plât 

Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig, a byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol yn cynnwys hunanreolaeth, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes a chwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol ac agwedd gadarnhaol at waith. 

 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, portffolio ac asesiad ymarferol, i gyflawniDiploma Lefel 3 City & Guilds mewn Technoleg Peirianneg (Saernïo a Weldio) a chymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich cyfuniad o sgiliau. 

Noder: os ydych yn dilyn prentisiaeth ffurfiol, mae'n bosibl y bydd angen ichi wneud cwrs ychwanegol i gwblhau'r sgiliau hanfodol sy'n ofynnol i'r brentisiaeth. 

Gofynion Mynediad

O ran y gofynion mynediad, byddwch angen Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg ar radd Teilyngdod. Yn ogystal, mae angen ichi fod â'r brwdfrydedd a'r ysfa i ddatblygu eich sgiliau ymarferol a dadansoddol, bod yn gwbl ymroddedig i fynychu, parchu eraill ac yn gallu cymell eich hun, a bydd disgwyl ichi barhau â'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn eich galluogi ichi fynd ymlaen i: 

  • brentisiaeth neu swydd addas fel technegydd saernïo a weldio 
  • Cyflogaeth yn y diwydiant 
  • Prawf Cymhwyster Weldiwr (Codio) Safonau Prydeinig 9606 

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiaeth Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 3?

NWDI0404XX
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau