Mae ceisiadau ar gyfer cyrsiau Amser Llawn ac Addysg Uwch 2021/22 bellach wedi cau. Bydd ceisiadau ar gyfer 2022/23 yn agor ar 30 Hydref 2021.

City & Guilds / EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Iau

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

 

Os ydych chi wedi dewis gyrfa mewn electroneg, bydd y cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau technegol yr ydych wedi eu dysgu ar Lefel 2, a chaiff y cymhwyster ei gydnabod gan y diwydiant electrodechnegol fel cymhwysedd i gyflawni swydd drydanol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa fel gosodwr trydanol mewn anheddau domestig sydd wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol yn barod.  

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi ddiddori yn y pwnc, ymrwymo’n llwyr i fynychu yn ogystal â pharchu eraill ac ysgogi eich hun. Bydd angen i chi hefyd fod yn barod i barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

 

Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith gosodiad trydanol ar gyfer adeiladau a strwythurau, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cynllunio a chwilio am namau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol cyn ennill cymhwyster Gosodiad Trydanol Lefel 3, a allai eich arwain i Brentisiaeth neu gymwysterau technegol pellach.

Gofynion Mynediad

Dylech fod wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiad Trydanol cyn cychwyn y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r costau i gyd dan arolygiad ac yn agored i newid.

NPDI0355AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau