City & Guilds / EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£565

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

 

Os ydych chi wedi dewis gyrfa mewn electroneg, bydd y cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau technegol yr ydych wedi eu dysgu ar Lefel 2, a chaiff y cymhwyster ei gydnabod gan y diwydiant electrodechnegol fel cymhwysedd i gyflawni swydd drydanol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa fel gosodwr trydanol mewn anheddau domestig sydd wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol yn barod.  

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi ddiddori yn y pwnc, ymrwymo’n llwyr i fynychu yn ogystal â pharchu eraill ac ysgogi eich hun. Bydd angen i chi hefyd fod yn barod i barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

 

Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith gosodiad trydanol ar gyfer adeiladau a strwythurau, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cynllunio a chwilio am namau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol cyn ennill cymhwyster Gosodiad Trydanol Lefel 3, a allai eich arwain i Brentisiaeth neu gymwysterau technegol pellach.

Gofynion Mynediad

Dylech fod wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiad Trydanol cyn cychwyn y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r costau i gyd dan arolygiad ac yn agored i newid.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds / EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3?

EEDI0434AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau