City & Guilds Diploma Gwaith Coed ar Safle Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£470

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae Gwaith Saer yn sgil y mae galw mawr amdani yn y diwydiannau adeiladu a chrefft, ac mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer symud ymlaen i’r lefel nesaf yn eich gyrfa.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n ymroddedig i yrfa fel saer coed.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys chwe uned adeiladu ymarferol a damcaniaethol, gan gynnwys cyflawni arferion gwaith diogel wrth adeiladu, gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu gydag eraill a dulliau adeiladu a thechnoleg adeiladu.

 

Byddwch hefyd yn cwblhau 10 o unedau penodol i waith saer coed, gan gynnwys y gwaith cyntaf, y gwaith gorffen, adeiladu ysgerbwd strwythurol, cynnal cydrannau anstrwythurol a strwythurol a sefydlu a defnyddio peiriannau sefydlog a symudol.

Gofynion Mynediad

Er mwyn dilyn y cwrs hwn, dylech fod wedi ennill Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Saer Coed a Saernïaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Mae amrywiol lwybrau ar gael i chi ar ôl i chi ennill y cymhwyster hwn a chewch drafod hynny gyda’ch tiwtor.


NPDI0384AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau