City & Guilds Diploma mewn Astudiaethau Plymio Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Diploma Lefel 2 mewn Plymio.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu gwybodaeth a sgiliau plymio uwch i’ch paratoi ar gyfer eich darpar yrfa.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech weithio yn y diwydiant plymio
... Ydych eisoes wedi cwblhau’r cwrs Lefel 2
... Hoffech gael mwy o wybodaeth a sgiliau plymio

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cwmpasu sawl maes o fewn plymio a gwres domestig i’ch darparu gyda gwybodaeth a sgiliau plymio uwch.

Mae’r unedau yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Deall egwyddorion a gofynion sylfaenol systemau technoleg amgylcheddol
  • Cynllunio i osod systemau plymio
  • Systemau dwr oer cymhleth
  • Dwr poeth domestig
  • Glanweithdra a systemau draenio
  • Systemau gwres canolog
  • Egwyddorion nwy domestig
  • Ymwybyddiaeth yrfaol mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu gyda’r sgiliau sydd eu hangen i arwain yn syth i gyflogaeth a chwblhau NVQ. Mae’n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i safon uchel a gydnabyddir gan y diwydiant.

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol a chyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Cewch eich asesu gan brofion amlddewis ar-alwad ac ar ôl ei gwblhau byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, mae angen Diploma Lefel 2 mewn Plymio arnoch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn plymio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

NFDI0432AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau