City & Guilds Diploma mewn Plymio Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 1 mewn Plymio a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cynnig mewnwelediad eang ond manwl i waith a sgiliau plymiwr.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech fynd i gyflogaeth ar eich union
... Hoffech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Plymio
... Hoffech gael gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth i safon uchel a gydnabyddir gan y diwydiant.

Byddwch yn dysgu sut i ddelio gyda phibellau sy’n gollwng, systemau dwr a draenio.

Mae’r unedau yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol
  • Prosesau plymio cyffredin
  • Systemau dwr oer
  • Systemau dwr poeth domestig
  • Glanweithdra
  • Systemau gwres canolog
  • Systemau draenio
  • Deall sut i gyfathrebu gydag eraill o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol a chyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac, ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen Diploma Lefel 1 mewn Plymio arnoch a naill ai TGAU mewn Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg, neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf mewn Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

NFDI0341AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau