City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Os ydych yn teimlo’n angerddol dros ddysgu am drin gwallt a datblygu sgiliau newydd, mae’r cwrs yma’n cydbwyso theori gyda phrofiad ymarferol gwych.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun 19 oed neu’n hyn neu a chanddo ddiddordeb yn dilyn gyrfa mewn trin gwallt.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu sut i lenwi ymgynghoriadau ar gleientiaid, golchi a chyflyru’r gwallt, seilio, ei wisgo a’i orffen a thechnegau torri a lliwio gwallt sylfaenol. Byddwch yn gwneud dyletswyddau ar y dderbynfa, yn cynnig cyngor i gwsmeriaid a hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau i gleientiaid.

 

Cewch eich asesu ar eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth i chi weithio drwy bob uned yn y salonau, ac ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen at astudio Diploma/Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt, neu weithio fel steilydd sydd newydd gymhwyso mewn salon masnachol, neu ar sail hunangyflogedig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael cymhwyster Lefel 1 mewn trin gwallt a neu gyfweliad llwyddiannus.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu iwnifform ac offer hyd at werth £150.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2?

EPDI0023BB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau