City & Guilds Diploma mewn Peirianneg - Peirianneg Fecanyddol / Gweithgynhyrchu Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£715

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
11:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn dilyn gyrfa mewn peirianneg, bydd y cwrs dwy flynedd, rhan amser hwn yn eich helpu chi i ennill y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'r cymwysterau NVQ mewn Peirianneg Lefel 3. Mae'n opsiwn arall gwerthfawr os nad oes gennych fynediad at y cymhwyster NVQ.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau dilyn rhaglen Prentisiaeth

...datblygu'ch gyrfa yn y diwydiant peirianneg

...datblygu'r sgiliau yr ydych wedi'u dysgu o gymwysterau eraill

...darparu tystiolaeth tuag at wybodaeth graidd y N/SVQ

Cynnwys y cwrs

Mae angen ichi fod â diddordeb brwd mewn peirianneg a datblygu eich sgiliau ymarferol a dadansoddol, yn ogystal â bod yn gwbl ymroddedig i fynychu a gallu cymell eich hun ddigon i barhau â'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

 

Mae'r cwrs ei hun yn cynnwys prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd gwaith go iawn, ac mae'r pynciau y byddwch yn ymdrin â nhw yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch yn y maes Peirianneg
 • Egwyddorion peirianneg
 • Egwyddorion peirianneg gweithgynhyrchu fecanyddol
 • Cynnal a chadw systemau niwmatig
 • Cynnal a chadw systemau hydrolig
 • Cynnal a chadw systemau peiriannau

neu

 • Peiriannu deunyddiau drwy droi
 • Peiriannu deunyddiau drwy Felino
 • Peiriannu cydrannau drwy CNC

 

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, yn cynnwys:

 • Hunanreoli
 • Gwaith tîm
 • Ymwybyddiaeth busnes ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid
 • Datrys problemau
 • Cyfathrebu
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
 • Agwedd gadarnhaol at waith

 

Cewch eich asesu drwy arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, asesiad ymarferol a gwaith portffolio cyn y dyfarnir y Diploma mewn Technoleg Peirianneg (Mecanyddol/Gweithgynhyrchu) Lefel 3 City & Guilds, ac yna gallwch fynd ymlaen i Brentisiaeth neu gyflogaeth addas fel technegydd mecanyddol neu weithgynhyrchu - neu os ymgymeroch â mathemateg uwch a gwyddoniaeth fel uned opsiynol o fewn y cymhwyster, gallwch fynd ymlaen i gymhwyster lefel uwch (e.e. HNC).

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg gyda gradd Llwyddo.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os ydych yn dilyn Prentisiaeth ffurfiol, mae'n bosibl y bydd angen i chi wneud cwrs ychwanegol i gwblhau'r sgiliau hanfodol sy'n ofynnol. Yn ogystal, byddwch angen darparu eich Cyfarpar Diogelu Personol eich hun (esgidiau dur trymion ac oferôls o ddeunydd gwrthdan) a chyflenwi eich offer ysgrifennu eich hun, e.e. ffolderi, rhanwyr pwnc, pinnau ysgrifennu, pensiliau, pensiliau lliw, cwmpawd, pren mesur a chyfrifiannell gwyddonol.

CPDI0287AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau