City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn cymhwyster Diploma Lefel 1 mewn maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd.

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn darparu’r sylfaen iawn ar gyfer gyrfa yn y maes peirianneg fecanyddol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych chi eisiau gyrfa mewn peirianneg fecanyddol
... Rydych chi eisiau sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol
... Rydych chi eisiau symud ymlaen i gyrsiau mwy datblygedig

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r pynciau craidd yn cynnwys diogelwch diwydiannol, deunyddiau a phrosesau sy’n gysylltiedig â pheirianneg, a defnyddio dulliau cyfathrebu o safon ddiwydiannol. Mae elfen peirianneg fecanyddol y cwrs hwn yn cynnwys peiriannu peirianegol, gwneud cydrannau trwy ddefnyddio offer llaw a thechnegau ffitio.

Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Sesiynau ymarferol mewn gweithdy
  • Sesiynau yn yr ystafell ddosbarth
  • Gwaith myfyriwr-ganolog
  • Arddangosiadau a thrafodaethau

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiad ymarferol ar gyfer mwyafrif yr unedau ynghyd ag aseiniadau ysgrifenedig er mwyn dangos eich bod yn deall. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

  • 4 TGAU gradd D neu uwch, i gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg iaith gyntaf); neu
  • Diploma lefel 1 addas a TGAU gradd D neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gwaith neu brentisiaeth yn y maes peirianneg fecanyddol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol a fydd yn costio oddeutu £40.00 a hefyd bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun.

*Gweler y wefan i gael manylion llawn am Fagloriaeth Cymru

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 2?

CFDI0401AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau