City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Saernïo a Weldio PEO, neu Dystysgrif Dechnegol 2850 Lefel 1 City & Guilds a TGAU gradd D neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o unedau gorfodol a dewisol er mwyn datblygu eich sgiliau mewn technoleg saernïo a weldio.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn saernïo a weldio
... Ydych yn gweithio’n dda ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm
... Ydych yn greadigol ac yn weithgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dilyn amrywiaeth o unedau gorfodol a dewisol, yn cynnwys:

  • Gweithio’n ddiogel mewn amgylchedd peirianneg
  • Egwyddorion technoleg beirianegol
  • Egwyddorion saernïo a weldio
  • Prosesau weldio MMA
  • Prosesau weldio MAGS
  • Cynhyrchu cydosodiadau dalennau metel

Byddwch yn meithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol ac yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau’n seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau GOLA, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio, asesiadau labordy ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

  • 4 TGAU gradd D neu uwch, i gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg iaith gyntaf); neu
  • Diploma lefel 1 addas a TGAU gradd D neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma City & Guilds Lefel 3 mewn Technoleg Saernïo a Weldio, a Phrentisiaeth addas neu waith fel technegydd saernïo a weldio.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2?

NFDI0402AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau