City & Guilds Diploma mewn Adeiladu (Gwaith Brics) Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Os hoffech fod yn osodwr brics, dyma’r cwrs mynediad i chi!

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel gosodwr brics
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu
... Hoffech gael cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gosod brics. 

Byddwch yn astudio unedau mewn:

  • Egwyddorion gwybodaeth, cyfathrebu ac adeiladu adeiladau
  • Cyfrannu at osod ac adeiladu strwythurau gwaith maen hyd at gwrs atal lleithder
  • Ymgymryd â gweithgareddau gosod blociau
  • Ymgymryd â gweithgareddau gosod brics
  • Ymgymryd â gweithgareddau walio ceudod
  • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol a phrofion ysgrifenedig ac ar-lein. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Adeiladu (Gwaith Brics) Lefel 1?

EFDI0376AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau