City & Guilds Diploma mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£735

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi’n edrych ar symud ymlaen i yrfa broffesiynol yn y maes adeiladu – megis pensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiectau, syrfëwr meintiau, syrfëwr adeiladau neu dechnegydd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur –  gallai hwn fod yn gwrs delfrydol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd eisiau gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu.

…prentisiaid sydd ag NVQ mewn crefft sydd eisiau symud ymlaen i Brentisiaeth Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB).

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys ystod eang o bynciau, a allai gynnwys cynllunio, cynaladwyedd, dylunio a gweithio fel rhan o dîm ar safle.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond mae’n bosibl y bydd gennych chi NVQ mewn crefft benodol.

 

 

NPBD0030AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau