City & Guilds Diploma mewn Gwaith Coed a Saernïaeth Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Cewch eich cyflwyno i sgiliau Gwaith Coed a Saernïaeth a dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gwaith coed neu saernïaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech ddilyn gyrfa mewn gwaith coed
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu
... Ydych yn mwynhau gwaith ymarferol ac yn gwerthfawrogi astudiaeth ddamcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn cwmpasu astudiaethau crefft-benodol, megis technegau saernïo coed (saernïaeth) a gwaith coed ar safle sylfaenol, ynghyd ag:

  • Egwyddorion gwybodaeth, cyfathrebu ac adeiladu adeiladau
  • Cynnal a chadw a defnyddio offer llaw gwaith coed a saernïaeth
  • Paratoi a defnyddio offer gwaith coed a saernïaeth pweredig a chludadwy
  • Cynhyrchu uniadau gwaith coed
  • Iechyd, diogelu a lles mewn adeiladu

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac, ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU, Gradd G neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle neu Saernïaeth Mainc, prentisiaeth neu gyflogaeth arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Gwaith Coed a Saernïaeth Lefel 1?

EFDI0373AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau