City & Guilds Diploma mewn Gosod Brics Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Byddwch yn astudio cyfuniad o unedau adeiladu theori ac ymarfer sy’n canolbwyntio ar osod brics.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu
... Oes gennych uchelgais i fod yn osodwr brics cymwys
... Hoffech gymysgedd o astudiaeth ymarfer a gwybodaeth ddamcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio unedau theori ac ymarfer gan gynnwys:

  • Egwyddorion gwybodaeth, cyfathrebu ac adeiladu adeiladau
  • Codi waliau solet, pileri unigol ac atodedig
  • Dehongli lluniadau gwaith i osod strwythurau gwaith maen
  • Adeiladu waliau ceudod sy’n ffurfio strwythurau gwaith maen
  • Cynhyrchu gwaith maen uniad tenau a chladin gwaith maen

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni’r cymwysterau canlynol:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn gwneud cais, bydd angen Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf mewn Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Gosod Brics, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

EFDI0374AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau