City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych eisoes yn gweithio neu wedi bod yn astudio i weithio mewn salon, mae’r cwrs yma’n baratoad delfrydol ar gyfer bod yn therapydd harddwch cwbl gymwys, sy’n gwella eich sgiliau technegol ac yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi o feysydd penodol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

 • os ydych wedi cymhwyso mewn Therapi Harddwch ar Lefel 2
 • os ydych chi am ddatblygu gwybodaeth arbenigol
 • os ydych chi'n weithgar a bod gennych bersonoliaeth gyfeillgar

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu am driniaethau harddwch uwch, triniaethau harddwch a thechnegau tebyg i:

 • Dylunio’r corff
 • Triniaethau i’r wyneb, triniaeth fecanyddol a thrydanol dros yr holl gorff
 • Chwistrellu lliw haul a defnyddio’r dwylo i’w daenu
 • Strwythurau ewinedd artiffisial
 • Tylino pen arddull Indiaidd
 • Tylino therapi carreg
 • Diflewiad
 • Gofal am gleientiaid
 • Hyrwyddo a gwerthiant
 • Iechyd, diogelwch a gweithdrefnau hylendid yn y salon

Byddwch chi'n dysgu trwy:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau Gwaith grwp Lleoliad gwaith - naill ai'n wythnosol neu ar floc
 

Hefyd, cewch y cyfle i gymryd rhan mewn/yng:

 • Cystadlaethau yn y coleg
 • Cystadlaethau Sgiliau Cymru a Sgiliau’r Byd
 • Diwrnodiau Sba
 • Arddangosiadau ar driniaethau Laser/IPL yn y diwydiant
 • Ymweliadau a theithiau i ymweld ag arbenigwyr yn y diwydiant
 • Rolau arolygu yn yr adran a rheoli colofnau therapyddion

Cewch eich asesu gan ddefnyddio asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned, aseiniad a phrosiect a phrofion ar-lein atebion lluosog, sy’n ymdrin â’r wybodaeth sy’n sail i’r diploma. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs, gallwch symud ymlaen i

 • Therapi Harddwch Lefel 3
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Gwisg y mae'n rhaid ei gwisgo ar gyfer pob sesiwn ymarferol. Mae hwn yn ofyniad gorfodol
 • Rhaid clymu gwallt yn daclus yn ôl oddi ar yr wyneb
 • Dim tyllu
 • Ni ellir gwisgo gemwaith heblaw modrwy briodas yn y salon
 • Bydd disgwyl i chi brynu gwisg a phecyn ewinedd artiffisial sy'n costio oddeutu £ 250 a thalu am deithiau sy'n costio oddeutu £ 50.

Mae Ffi Salon o £90 am y flwyddyn yn cwmpasu'r holl asesiadau ar deulu a ffrindiau. Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu ac yn destun newid.

CPDI0445AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau