City & Guilds Diploma mewn Barbro Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych eisiau gyrfa fel barbwr, nod y cwrs yma yw darparu dull cyflym i gael cymhwyster tystysgrif Lefel 1 a Lefel 2 dros flwyddyn. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn torri gwallt dynion ac yn ennyn dealltwriaeth o dechnegau gwaith barbwr, gwasanaethau ac offer gwaith barbwr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo brofiad yn torri gwallt dynion …drinwyr gwallt profiadol sydd eisiau ennill cymwysterau i wella eu gyrfa ... rywun sydd eisiau newid gyrfa.

Cynnwys y cwrs

Cynhelir y cwrs am 15 awr yr wythnos. Mae’n ymdrin â thechnegau sylfaenol yn cynnwys:

  • Ymgynghori er mwyn adnabod anghenion cleientiaid
  • Datblygu technegau torri/clipio i gael yr olwg a ddymunir
  • Defnyddio cynnyrch ac offer
  • Iechyd a diogelwch yn y salon
  • Darparu gwasanaeth ôl-ofal addas
Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, a bod gennych barch at eraill ac yn frwdfrydig ynghylch y pwnc. Pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu symud ymlaen i NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt os dymunwch.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael o leiaf dyfarniad yn unrhyw ddisgyblaeth trin gwallt neu fod gennych brofiad o weithio mewn siop farbwr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi dalu ffioedd y sefydliad dyfarnu o tua £63.00 a phrynu offer trin gwallt dynion tua £200.00.

EPDI0534AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau