City & Guilds Peirianneg Fodurol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Atgyweirio Cerbyd Lefel 2.

Yn gryno

Dyma gwrs Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau VRQ (Cymhwyster Galwedigaethol) Lefel 3 manwl.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn dymuno datblygu eich galluoedd a’ch gwybodaeth
... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn peirianneg fodurol
... Ydych eisoes yn gweithio yn y diwydiant cerbydau modur

Beth fyddaf yn ei wneud?

Dyma dystysgrif dechnegol ar gyfer gwella eich gwybodaeth Lefel 2, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant cerbydau modur ac sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth o ran diagnosteg a thrwsio systemau cerbydau. Bydd yn ymdrin ag injans, siasis a rheoli injans.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiadau ar-lein ac asesiadau ymarferol mewnol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

  • Lefel 3 mewn Peirianneg Fodurol
  • Cymhwyster/cymwysterau ategol priodol pan fo’n berthnasol i deilwra cynnwys y rhaglen er mwyn diwallu anghenion penodol y gymuned, y dysgwr neu’r diwydiant.
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs hwn, byddwch angen Lefel 2 mewn Trwsio Cerbydau.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs a bydd angen ichi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. Dylech hefyd fod â dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant cerbydau modur, dylech gadw at ethos y coleg a dylech fod yn barod i wella eich lefel mewn pynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Addysg Uwch neu brentisiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol a fydd yn costio oddeutu £40.00 a hefyd bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun.

*Gweler y wefan i gael manylion llawn am Fagloriaeth Cymru

NFDI0431AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau