City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod â Lefel 1 mewn Trin Gwallt fel cymhwyster mynediad ar gyfer y cwrs hwn neu brofiad cyffelyb mewn trin gwallt.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu eu hastudiaethau neu yrfa trin gwallt.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb mewn parhau â'ch astudiaethau trin gwallt

... ydych yn driniwr gwallt sydd eisiau datblygu eich sgiliau a thechnegau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • ymgynghoriadau â chleient
 • golchi gwalltiau
 • chwythsychu
 • setio gwallt
 • cyrlio parhaol
 • manwerthu
 • sgiliau derbynfa
 • triniaethau
 • torri
 • lliwio

A byddwch yn dysgu'r uchod drwy:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith

Cewch eich asesu drwy:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformiad ac arsylwadau

Drwy astudio'r cwrs hwn, byddwch yn cyflawni:

  • Cymhwyster Trin Gwallt Lefel 2

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell ei hun, gweithio'n galed, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar.

Bydd disgwyl i chi fynychu lleoliad gwaith fel rhan o'ch rhaglen.

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan yn hwyr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt Merched neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd hyn yn costio oddeutu £165.

Cod gwisg:

 • Iwnifform
 • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Ni ddylid gwisgo estyniadau ewinedd na farnais ewinedd
 • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg, llyfr a phecyn trin gwallt fel amod o'ch lle ar y cwrs.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2?

CPDI0357AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau