City & Guilds Diploma mewn Trwsio Difrod Damweiniau (Corff a Phaent) Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth sylfaenol o’r sgiliau y mae eu hangen yn y maes trwsio ac ailorffen cyrff cerbydau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant cerbydau
... Ydych eisiau dilyn cwrs ymarferol
... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn mecaneg moduro

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin ag elfennau sylfaenol yn ymwneud â thrwsio difrod damweiniau ac ailorffen cerbydau, gan ddefnyddio’r adnoddau technegol diweddaraf sydd ar gael. Mae’n ymdrin ag unedau fel sgiliau mainc, gwaith llenwi sylfaenol, paratoi paneli ar gyfer eu paentio, a thaenu paent preimio a chôt uchaf.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfuniad o brofion ymarferol, profion ysgrifenedig a phrofion Moodle drwy gydol y flwyddyn. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys mewn Mathemateg a Saesneg ar radd E neu uwch (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Lefel 2 mewn Trwsio Difrod Damweiniau – Corff a Phaent neu raglen Prentisiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi gymryd rhan mewn asesiad yn ymwneud â’r diwydiant peirianneg er mwyn dod o hyd i’r cwrs mwyaf addas.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Trwsio Difrod Damweiniau (Corff a Phaent) Lefel 1?

NFDI0322AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau