City & Guilds Prentisiath Saernïaeth Mainc Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2018

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn amhrisiadwy i unrhyw un sydd eisoes wedi dechrau gyrfa saernïo er mwyn gwella eich sgiliau, rhagolygon â'ch potensial i ennill cyflog uwch. Wrth feithrin y gallu a'r wybodaeth sydd gennych eisoes, byddwch yn dysgu mwy am saernio mainc, a byddwch yn gorffen y cwrs gyda Diploma NVQ Lefel 3.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa saernïaeth

... gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch

... eich galluogi i ennill cyflog wrth i chi ddysgu

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau fel rhan o Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3:

  • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Saernïaeth Mainc
  • Diploma City & Guilds Nyrsio Milfeddygol Lefel 3
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â rôl saernio mainc yn hyderus ac at lefel ansawdd y Diwydiant.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, mae angen ichi fod â Phrentisiaeth Sylfaen a Diploma Lefel 2 mewn Galwedigaethau Pren. Hefyd, mae'n rhaid ichi fod â chyflogaeth yn y diwydiant, gyda Chytundeb Cyflogaeth ac yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth genedlaethol. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail diwrnod / bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc a bod yn hunan-gymhellol. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein Prentisiaeth Saernïaeth Mainc wedi ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiath Saernïaeth Mainc Lefel 3?

NWDI0382AA
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau