City & Guilds Dyfarniad Defnyddio Brwsh-dorrwr a Thrimwyr yn Ddiogel Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£285

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

A hwythau'n cael eu defnyddio'n eang mewn cynnal a chadw gerddi a thiroedd yn ogystal ag amaethyddiaeth a rheoli coetiroedd, mae angen trin brwsh-dorrwyr a thrimwyr yn ofalus a'u cynnal a chadw yn rheolaidd - ac mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer hynny.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithio mewn amaethyddiaeth

...gyrfa mewn garddlunio neu gynnal a chadw tir

...y rheiny sydd eisiau gweithio yn yr awyr agored

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs NPTC hwn ar gyfer defnyddwyr proffesiynol ac mae'n addysgu'r sgiliau ymarferol a gwybodaeth greiddiol ynglyn â deddfwriaeth, asesiadau risg, gweithrediad diogel a chynnal a chadw peiriannau ar gyfer:

  • Brwsh-dorrwyr
  • Trimwyr

Wedi ichi ei gwblhau, cewch eich asesu ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd, cymhwyster a gydnabyddir gan y Gymdeithas Coedwigaeth Frenhinol mewn Coedyddiaeth. Bydd hyn yn eich galluogi chi i weithio i gynghorau neu gynnal a chadw gerddi, neu fynd ymlaen i gyrsiau amaethyddiaeth eraill.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond dylech fod yn 16 oed neu'n hyn. Bydd angen ichi ddod â'r canlynol:

  • Dau lun pasbort
  • Esgidiau â blaenau cadarn
  • Dillad addas e.e. oferôls, dillad tywydd gwlyb
  • Bocs bwyd a fflasg

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs yn para am ddau ddiwrnod a hanner - dau ddiwrnod o hyfforddiant a hanner diwrnod o asesu.

UCAW0368AE
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 15 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau